Slovníček pojmů

 • Mamární – vše týkající se prsů. Mama je latinky prso. Užívá se: mamární diagnostika, mamární léčba atp.
 • Rakovina prsů, karcinom prsní žlázy, maligní nádor, malignita, patologické ložisko – výrazy pro zhoubný nádor ve tkáni prsů
 • Benigní ložisko, benignita – výrazy užívané pro popis nezhoubného ložiska, například cysta, fibroadenom
 • Stadia rakoviny – rozdělení nádorových onemocnění od nejnižšího dobře léčitelného(I.stadium) do nejméně optimistického hůře léčitelného (IV.stadium)
 • Včasný záchyt rakoviny prsu, minimální stadium – jde o dobře léčitelný nádor prsní žlázy s vysokou mírou pravděpodobnosti úplného uzdravení
 • Pozdní stadium, pokročilý nádor – nádorové onemocnění se rozšířilo do dalších orgánů těla (játra, kosti, plíce). Možnosti léčení jsou omezené
 • Screening zhoubných nádorů prsu – preventivní program vyhledávání minimálních stadií rakoviny prsů mamografem
 • Osobní anamnéza – historie nemocí u jedné osoby
 • Rodinná anamnéza – soupis nejvýznamnějších a nejčastějších nemocí u pokrevních příbuzných
 • Diagnostika – vyšetřovací postupy
 • Tabu – témata o kterých se nesmí hovořit
 • Zobrazovací metody v mamární diagnostice – rentgenové i nerentgenové metody vhodné pro vyšetření prsní žlázy – mamografie (MG) a ultrazvuk( UZ) jsou metodami první volby.Metody druhé volby: Magnetická rezonance (MR), computerová tomografie (CT), pozitronová emisní tomografie (PET) slouží k dalšímu vyšetřování a ujasnění stadia nemoci
 • Mamografie – prokazatelně nejspolehlivější metoda pro včasný záchyt rakoviny prsů žen ve středním věku. Využívá měkkého rentgenového záření. Přístroje jsou přísně sledovány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
 • Sonografie (ultrasonografie, sono) – nejlepší doplňková metoda k mamografii. Pracuje na bázi šíření zvukových vln, pro své vlastnosti je prvotní vyšetřovací metodou u mladých žen.