Dá se nádor prsu poznat?

Rakovina prsu je nejlépe zjistitelný nádor. Na rozdíl od jiných druhů nádorů roste velmi pomalu, řádově několik let. Proto je vysoká šance na jeho včasné odhalení.

Existují dva způsoby vyhledávání zhoubných ložisek v prsu:

 • pomocí samovyšetření
 • pomocí přístrojů (mamograf a ultrazvuk).

Oba způsoby se opírají o příznivou skutečnost, že prsní žláza je uložena na povrchu těla a je tudíž dobře přístupná.

Platí pravidlo, čím menší je nádor prsu (byť je zhoubný), tím lépe je léčitelný. Proto je důležité znát všechny příznaky, které mohou nádory prsu provázet. Jedině tak je možné známky nádoru odhalit co nejdříve.

Obecně platí, že alarmující je každý příznak, který se objeví jen na jednom prsu.

Příznaky zjistitelné pohmatem

Jde o jakoukoliv hmatem zjistitelnou změnu ve srovnání s druhým prsem, kterou objevíte náhodně nebo při pravidelném samovyšetřování.

 • Nově vzniklá bulka, kůže nad ní není pohyblivá
 • Okrsek žlázy, který je ve srovnání s ostatními tuhý, nestlačitelný
 • Bolestivý okrsek nebo bulka, pokud se jich v prsech nevyskytuje více
 • Bulka v podpaždí větší než 2 cm, tvarem kulatá, tuhá, někdy bolestivá
 • Kterýkoliv z příznaků je důvodem k návštěvě akreditovaného mamografického centra (www.mamo.cz)

Příznaky viditelné okem

Jde o jakoukoliv hmatem zjistitelnou změnu ve srovnání s druhým prsem, kterou objevíte náhodně nebo při pravidelném samovyšetřování.

 • Zatahování, vrásnění kůže na prsou, které se zvýrazní při zvedání paží.
 • Ohraničené zarudnutí kůže, které není provázené bolestí a zvýšenou teplotou.
 • Kůže prsu je v malém nebo větším rozsahu prosáklá, pohmatem i na pohled připomíná pomeranč. Pozor není oranžová, má přirozenou barvu.
 • Krvácivé šupinky na jedné bradavce, často spojené se svěděním. Následně se objeví otok celého prsního dvorce.
 • Opakovaný červený obtisk čerstvé krve v místě bradavky na podprsence.
 • Opakovaný tmavě hnědý obtisk v místě bradavky na podprsence.
 • Kterýkoliv z příznaků je důvodem k návštěvě akreditovaného mamografického centra (www.mamo.cz)

Vyšetření pomocí přístrojů

 • Vyšetření prsů o vysoké kvalitě se provádí ve screeningových centrech, která mají pro tuto činnost akreditaci.
 • V těchto centrech pracují zdravotníci speciálně školení pro kvalitní diagnostiku prsu u žen ve všech věkových kategoriích.
 • Hodnocení výsledků vyšetření pomocí přístrojů musí být provedeno specialistou, jehož zkušenost se opírá o tisíce ročně provedených vyšetření.
 • Není pravda, že lékař, který ultrazvukem běžně vyšetřuje jiné orgány, je zdatný ve vyšetření prsní žlázy.
 • Interaktivní mapu pravidelně akreditovaných screeningových center naleznete na www.mamo.cz