Jak se chránit

Myslet na nebezpečí rakoviny prsu by měly myslet všechny ženy, bez ohledu na věk či počet dětí.

Primární prevence , tedy zabránění vniku nádorových buněk, je zatím v nedohlednu. Ani vyloučení všech rizikových faktorů nezaručuje, že se nádorové onemocnění nedostaví. Zcela zásadním faktorem, který nesmí chybět, je duševní pohoda. Přesto je dobré na všechny rizikové faktory myslet a snažit se jich co nejvíce vymýtit ze svého života.
Člověk je za své zdraví odpovědný sám sobě!
Nikdo za Vás nic neudělá!

Sekundární prevence, tedy včasné odhalení nádorového ložiska, je zatím nejúčinnější metodou v boji proti rakovině prsu. V tomto způsobu prevence hraje hlavní roli každá žena. Včasné odhalení ještě nehmatného nádoru nebo pohmatově velmi malého nádoru totiž závisí hlavně na ní! Pouze pravidelně prováděné samovyšetření prsou a neodkládánínávštěvy mamografického centra představují nejúčinnější způsob ochrany.
Aktivní přístup k vlastnímu zdraví ocení nejen Vaši zdravotníci, ale nakonec nejvíce Vy sama. Člověk má mít „své věci“ vždy ve svých rukou. Pamatujte na to, že čím dříve je nádorové ložisko objeveno, tím lépe je léčitelné!

Co mohu osobně udělat já?

Každá žena by měla zvládnout techniku samovyšetřování. Měla by ho provádět pravidelně každý měsíc. Ideální doba je 5.-8.den po začátku menstruace. Ženy, které nemenstruují, by si měly pro samovyšetření stanovit pevné datum v kalendáři a dodržovat ho každý měsíc.

Každá žena by měla znát adresu nejbližšího screeningového centra, akreditovaného pro diagnostiku onemocnění prsou nebo adresu www.mamo.cz , kde kromě interaktivní mapy všech center nalezne mnoho užitečných rad a aktualit. Zde také může položit otázku lékařským odborníkům, kteří odpovídají on-line.

Samovyšetření

Samovyšetření je čas, který věnuje žena sama sobě. Udělejte si z něj pravidelnou chvilku, čas péče o sebe.

 • Samovyšetření je nejstarší a stále účinnou metodou vyšetření prsu, zvládne ho každá žena.
 • Pravidelné vyšetřování prováděné v prvních dnech po menstruaci vede k dokonalému poznání vlastní prsní žlázy.
 • Dobře vyšetřit je možné každý typ prsní žlázy, i který se poprvé ženě jeví jako pohmatově nepřehledný.
 • Ideální doba pro samovyšetřování je od 5. do 10. dne po začátku menstruace.
 • Ženy, které již nemenstruují, by se měly vyšetřovat ke stejnému datu v měsíci

Jak provádět samovyšetřování:

 • K samovyšetření je zapotřebí klid a možnost plně se soustředit, proto si pokaždé zajistěte soukromí v místnosti se zrcadlem.
 • Nejdříve si v zrcadle prohlédněte svá prsa, a to ve stoji se svěšenýma rukama podél těla. Pozorujte při tom jakékoliv změny tvaru obou prsou, asymetrii, změny na kůži, vtažení kůže, zarudnutí.
 • Poté začněte pomalu zvedat paže nad hlavu. Pečlivě při tom sledujte, zda se na prsou něco nezměnilo z hlediska jejich tvaru nebo zatahování některého z úseků kůže na prsou.
 • Následuje vyšetření vleže. Pravé prso vyšetřujete levou rukou, levé prso pravou rukou.
 • Paži na straně vyšetřovaného prsu si vždy položte za hlavu.
 • Ležte nejdříve mírně na boku, nakloněná ke straně druhého ňadra (při vyšetřování levého prsu se nakloňte mírně doprava a naopak). Tato poloha vám usnadní vyšetření vnější části prsu, která je blíže k podpaží a také samotnou podpažní jamku.
 • POZOR! Vyšetřujte vždy celou oblast, která zahrnuje oblast podpaží a plochu celého prsu až k podprsenkové rýze. Vnitřní hranicí této oblasti je hrudní kost, horní hranicí je klíční kost.
 • Pomocí tří prstů, položených u sebe naplocho, si krouživým pohmatem vyšetřujete postupně celou prsní žlázu. Nejlépe od shora dolů, pak zase nahoru. Jako byste prsty pohybovala ve směru pravidelných svislých čar. Je opravdu nutné vyšetřit každý kousek prsu.
 • Na každém místě je třeba zakroužit 3x, po každém kroužku přidat mírně na tlaku.
 • Zapojte svůj vnitřní zrak a „prohlížejte“ si postupně oblast podkoží, pak vrstvu žlázy a nakonec při největším tlaku i oblast za žlázou.
 • Nehmožděte se zbytečně velkým tlačením na samotnou žlázu. Prsní žláza se pod postupně zvyšujícím tlakem sama rozestoupí.
 • Jakmile se dostanete od podpaží k bradavce, položte se rovně na záda. Prs sám změní polohu a vy můžete dokončit vyšetření bradavky a vnitřních poloviny prsu.
 • Nezapomeňte na oblast klíční kosti, i podél ní proveďte kroužky se zvyšováním tlaku.

Jakákoliv zjištěná asymetrie v prsou, sebemenší bulka nebo zduření jsou varovným signálem! Nečekejte a obraťe se co nejdříve na nejbližší screeningové akreditované centrum v místě svého bydliště.

Co nabízí zdravotní systém

Systém mamární péče je v českém zdravotnictví ve srovnání se zeměmi Evropy na vysoké úrovni. Po území ČR jsou rozložená všem ženám dostupná specializovaná centra pro vyšetřování prsu. Sem dochází ženy bez obtíží vybavené žádankami na pravidelné mamografické preventivní vyšetření (screening), ale i ženy se žádankami na vyšetření, protože si objevily některý příznak možného onemocnění. Vyšetření se žádankou je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Do screeningového centra si však může dojít po předchozím objednání každá žena, které má obavu o zdraví svých prsů a je odhodlaná si vyšetření uhradit z vlastní kapsy.

Základními vyšetřovacími metodami jsou mamografie a ultrazvuk. Pokud vznikne podezření, je doplněno odebrání vzorku z podezřelé tkáně speciální jehlou (biopsie). Pokud je třeba doplnit další speciální vyšetření, každé pracoviště má povinně zajištěnou spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovišti.

Mamografie a ultrazvuk

Obě metody se ideálně doplňují, každá má však své nezastupitelné priority. O tom, jaká metoda nebo kombinace bude zvolena u konkrétní ženy, rozhoduje výhradně lékař z centra, specialista na vyšetření prsní žlázy.

Mamografie

 • Mamografie je zatím nejúčinnější metodou pro vyhledávání časných nádorových stadií u žen středního věku – ve screeningu
 • Mamografie využívá měkkého rentgenového záření, jeho účinky se nesčítají s tvrdým zářením používaným při běžných rentgenových snímcích nebo při CT
 • Uplatňuje se u typu žlázy mírně nebo více prostoupené tukem, což je běžné u žen od 35-40let věku, postupem věku se žláza stává přehlednější, je více a více prostoupena tukem
 • V případě podezření se mamografie provádí i u mladších žen než 35let, obvykle po vyšetření ultrazvukem
 • Vyšetření mamografem by mělo být ve screeningu provedeno v první třetině menstruačního cyklu (podobně jako samovyšetření), kdy je žláza nejméně bolestivá a dobře stlačitelná
 • Stlačení při mamografii může být nepříjemné až bolestivé, je však nezbytné pro vznik kvalitního snímku
 • Ženy, které mají chronicky bolestivá prsa, se domluví s radiologickou asistentkou. Ta provede stlačení (kompresi) co nejpomaleji. Odstraňte eventuální strach z mamografie přívětivou komunikací se zdravotníky. Nenechají nikoho na holičkách.
 • Při podezření na nádorové ložisko může být mamografie provedena kdykoli, dokonce i v těhotenství
 • Zobrazovací prioritou mamografie je vyhledávání nejčasnějších stadií, tzv. „spících karcinomů“, které se projevují zrnky vápníku – mikrokalcifikacemi.

Ultrazvuk

 • Ultrazvuk umí vyšetřením po vrstvách rozšifrovat hutnou tkáň, proto se užívá u mladých žen
 • Ultrazvuk využívá šíření zvukových vln, vyšetření nenese žádnou zátěž
 • Ultrazvukové vyšetření je zatím nejideálnější doplňkovou metodou k mamografii
 • Ultrazvukové vyšetření prsní žlázy nemůže nahradit mamografii u žen středního a vyššího věku
 • Využívá se i při doplnění dalších údajů o zhoubném ložisku, které bylo objeveno v mamografii
 • Většina odběrů vzorků z podezřelé tkáně se provádí za kontroly ultrazvuku
 • Vyšetření nebolí, žena při něm leží na zádech s pažemi zvednutými nad hlavu

Další diagnostické přístupy

Biopsie podezřelé tkáně v prsu

Z mamografického a ultrazvukového vyšetření může vzejít podezření na patologické ložisko, které se musí buď potvrdit, nebo vyloučit. V těchto případech nejčastěji následuje biopsie, odběr podezřelé tkáně jehlou za kontroly ultrazvuku nebo mamografu. Může být také indikovaná mamotomie – speciální druh biopsie, který provádí jen několik center v republice.

 • Biopsie se provádějí ambulantně, žena jde po výkonu domů
 • Komplikace jsou minimální a nezávažné, nenásleduje pracovní neschopnost.
 • Biopsie z prsní žlázy jsou ženami velmi dobře snášené, s údivem říkají, že výkon byl mnohem méně nepříjemný, než čekaly
 • Rozbor bloku získané podezřelé tkáně jednoznačně rozliší maligní nebo benigní podstatu ložiska

Magnetická rezonance (MR)

Dalším častým postupem v diagnostice prsní žlázy je vyšetření v magnetickém poli

 • MR vyšetření má své přísné a přesné indikace
 • V případě potřeby je dostupné každé ženě
 • MR vyšetření je nebolestivé, některé ženy však nesnáší hluk, který vyšetření ve vyšetřovacím válci provází