Preventivní přístupy podle věku

Přístupy k prevenci prsní žlázy se zásadně liší podle věku. Druhým důležitým kriteriem je míra genetického rizika.
Pokud je prokázáno riziko vyššího stupně, měla by žena navštěvovat preventivní prohlídky pomocí zobrazovacích metod o deset let dříve, než onemocněla její nejmladší příbuzná. Tyto případy hradí pojišťovna.

I v případě menšího nebo žádného genetického rizika, kdy není právo na placené prohlídky, se doporučuje navštěvovat kontroly dříve a na vlastní úhradu. Ideální hranice je 40let věku.Mamografie obvykle stojí okolo700 Kč, ultrasonografie okolo 300 Kč.

Ženy ve věku 20 – 44 let

 • Základem preventivní péče o prsy mladých žen je samovyšetřování
 • Každá mladá žena by měla zvládnout techniku samovyšetření. Je to minimální vklad vlastnímu zdraví.
 • Žena, která se samovyšetřuje od mládí, přijme za svůj i mamografický screening
 • Úskalím je, že na možnost zhoubného onemocnění prsní žlázy v mladém věku nemyslí samy mladé ženy, ale často ani jejich lékaři.
 • Nádory mladých žen obecně rostou rychleji, odklad léčby přináší větší poškození než u žen středního věku a seniorek

Doporučení mladým ženám zní:

 • Pokud si ve vlastních prsech najdete cokoli nového, co Vás zneklidňuje, navštivte akreditované pracoviště.
 • Nenechte se uchlácholit, že o nic nemůže jít, protože jste ještě mladá. Jde o Vaše zdraví.
 • Vyžadujte dokonalou diagnostiku opravdovým specialistou, ultrazvuk prsní žlázy není totéž, co vyšetření břicha.
 • Využijte možnosti vlastního výběru pracoviště na přímou platbu.
 • Za kvalitou je dobré si dojet.

Ženy 45 let a výše

 • Základem preventivní péče o prsy žen středního věku a seniorek je pravidelné preventivní (screeningové) mamografické vyšetření
 • Nezbytným doplňkem je pravidelné samovyšetřování každý měsíc
 • V medicíně neexistuje nic na 100%, nejúčinnějším nástrojem při vyhledávání časných stadií rakoviny prsu je proto kombinace mamografického screeningu a samovyšetřování

Screening nádoru prsu v ČR

 • Česká republika poskytuje jako jedna z mála evropských zemí celoplošný screeningový program
 • Každá žena od 45 roku věku má právo každé dva roky na vyšetření mamografem hrazeném z pojištění
 • Česká republika je zatím jedinou zemí v Evropě, která zrušila horní věkovou hranici, k programu mají tedy přístup i seniorky
 • Každý gynekolog a praktický lékař je povinen vypsat své klientce jednou za dva roky žádanku na mamografický screening
 • Screeningová mamografie se smí provádět pouze v akreditovaných screeningových centrech (www.mamo.cz)
 • Pracoviště screeningu podléhají pravidelné přísné kontrole ze strany odborné společnosti Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA-cz), Ministerstva zdravotnictví, pojišťoven i Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
 • Screeningová pracoviště jsou povinna vydat ženě nejdéle do tří dnů nález – v případě negativního (dobrého) nálezu
 • V případě podezření na zhoubný nádor musí do dvou týdnů dokončit diagnostiku a předat nemocnou týmu specialistů pro léčbu rakoviny

Doporučení pro ženy středního a seniorského věku zní:

 • Trvejte na svém právu pravidelného vyšetření prsů na akreditovaném pracovišti
 • Nenechte se odbýt s tím, že nemáte obtíže. Minimální nádory jsou bez projevu
 • Screening je pro ženy bez zjevných obtíží.
 • Neopouštějte dobrý zvyk pravidelného samovyšetřování.