Léčba

Moderní onkologická léčba je plně individualizovaná. Skladba postupů a léků závisí na věku ženy a stadiu choroby. Základním principem léčby je odstranit primární (prvotní) nádorové ložisko a dokonce známé metastázy(dceřinné nádory) a zajistit nemocnou proti návratu choroby.

Věk ženy

Léčba se liší, jde – li o ženu premenopauzální, která má ještě pravidelný cyklus, nebo zda je již po „přechodu“. U mladých žen se léčba stanovuje s ohledem na to, zda ještě plánuje dítě. Každá žena má znát odpovědi na tyto otázky.

Stadium choroby

Významným kriteriem je stav choroby – stadium, jehož určení se věnuje významná pozornost. Vyhodnocuje se velikost ložiska, významným faktorem jsou také charakteristiky nádoru, jeho agresivita zjištěná biopsií před léčbou. Sleduje a vyhodnocuje se stav uzlin v odpovídajícím podpaždí, sledují se i další orgány, které jsou nejčastějšími místy metastáz – játra, kosti, plíce.

Léčebný režim je složitý a individuální, nelze požadovat to samé, co má jiná pacientka. Vyplácí se důvěra v léčebný tým. Naopak se nevyplácí obcházení různých pracovišť, zbytečných změn v léčebných postupech. „Přebíhání“ je nakonec zdrojem nespokojenosti nemocné a mnohdy i horších léčebných výsledků. V léčebných protokolech pracovišť mohou být i drobné odchylky. Všechna velká a známá pracoviště léčí podobně a správně: „lege artis“.

Základní postupy léčby – chirurgická operace, chemoterapie, hormonoterapie a ozařování – mohou být různě řazeny. Není standardem, že vždy musí být nejprve nádor chirurgicky odstraněn, přecházet může chemoterapie nebo hormonoterapie.
Léčbu plánuje několik odborníků v týmu individuálně pro každou pacientku.

Chirurgická léčba

Doba , kdy chirurgická léčba znamenala jediné: odnětí prsu a odstranění všech uzlin z podpaží je pryč.

 • Rozsah chirurgického výkonu závisí plně na stadiu nemoci
 • Rozsah výkonu záleží také na léčebných výsledcích, pokud je jako první postup plánována chemoterapie nebo hormonoterapie
 • Požadavkem doby jsou výkony, při kterých není odstraněn celý prs
 • Chirurgický výkon musí být spolehlivý, klasické mastektomie – odstranění celého prsu proto do škály výkonů stále patří
 • Součástí chirurgického výkonu je odstranění postižených uzlin v podpaží,
 • V moderních přístupech jsou využívány metody označení tzv. sentinelové (vstupní) uzliny. Pokud je beze změn, v dalším odstranění uzlin podpaží se nepokračuje

Léčba pomocí léků

Nejznámější terapií pomocí léků je mezi lidmi často obávaná cytostatická chemoterapie. Obavy žen plynou z vypadávání vlasů či nechutenství a zvracení po dobu léčby. Ztráta vlasů je však přechodná a zvracení se dá předcházet tlumícími léky. V medikamentosní léčbě se v současné době užívají ještě další preparáty. Jedna skupina je známa pod souhrnným názvem biologická léčba, dalším typem jsou antihormonální prepráty. Plánování a dávkování kombinací léků je nejcitlivější částí celého léčebného procesu, patří do ruky týmu skutečných odborníků. Zde platí nejvíce, že pacient musí mít ve své lékaře důvěru a nežádat neodpovídající léčbu jen proto, že se o ní někde píše.

 • Směsi chemoterapeutických přípravků jsou připravovány tak, aby zničily největší možné množství nádorových buněk, které se dělí a vytvářejí tak dceřiné buňky.
 • Biologická léčba je postavena na principu cíleného tlumení nádorových buněk, má-li nádor příslušné receptory.
 • Hormonální léčba je postavena na blokování hormonálních receptorů, pokud byly v nádoru přítomny.
 • Vedlejší příznaky a problémy spojené s léčbou, především s chemoterapií, se dají úspěšně zvládat.
  To je standardní součástí léčebných postupů.

Ozařování

 • Zajišťovací léčba ozářením není u každé pacientky zcela stejná
 • Každá pacientka projde pečlivým individuálním plánováním ozařovacích dávek a postupů.